Cyfrifoldeb Cymdeithasol - Shenzhen SOSLLI Technology Co, Ltd.

Mae SOSLLI yn gafael "Mae SOSLLI yn gwneud i'r byd fod yn well" y syniad cyfrifoldeb cymdeithasol, cefnogi polisïau ac egwyddorion compact byd-eang y Cenhedloedd Unedig yn llawn, canolbwyntio ar strategaeth ac ym maes hawliau dynol, Llafur, yr amgylchedd a gwrth-lygredd 10 egwyddor, a'u sefydlu graff llwybr ymarfer cyfrifoldeb cymdeithasol "6 Cyfeiriadedd", yn mynd ati i gymryd cwsmeriaid, gweithwyr, partneriaid, buddsoddwyr, yr amgylchedd a chyfrifoldeb cymdeithasol.

1. Datblygu cynaliadwy

Moesoldeb a chydymffurfiaeth 2.SOSLLI

3. gweithwyr

4. Atebolrwydd cynnyrch

5. Yr amgylchedd

6. Cadwyn gyflenwi fyd-eang

 

Deg Egwyddor Compact Byd-eang y Cenhedloedd Unedig

Mae cynaliadwyedd corfforaethol yn dechrau gyda system werthoedd cwmni a dull sy'n seiliedig ar egwyddorion o wneud busnes. Mae hyn yn golygu gweithredu mewn ffyrdd sydd, o leiaf, yn cwrdd â chyfrifoldebau sylfaenol ym meysydd hawliau dynol, llafur, yr amgylchedd a gwrth-lygredd. Mae busnesau cyfrifol yn deddfu'r un gwerthoedd ac egwyddorion lle bynnag y mae ganddynt bresenoldeb, ac yn gwybod nad yw arferion da mewn un maes yn gwrthbwyso niwed mewn maes arall. Trwy ymgorffori Deg Egwyddor Compact Byd-eang y Cenhedloedd Unedig mewn strategaethau, polisïau a gweithdrefnau, a sefydlu diwylliant o uniondeb, mae cwmnïau nid yn unig yn cynnal eu cyfrifoldebau sylfaenol i bobl a'r blaned, ond hefyd yn gosod y llwyfan ar gyfer llwyddiant hirdymor.

Mae Deg Egwyddor Compact Byd-eang y Cenhedloedd Unedig yn deillio o: y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol, Datganiad y Sefydliad Llafur Rhyngwladol ar Egwyddorion Sylfaenol a Hawliau yn y Gwaith, Datganiad Rio ar yr Amgylchedd a Datblygu, a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig yn Erbyn Llygredd.

Hawliau Dynol

Egwyddor 1: Dylai busnesau gefnogi a pharchu amddiffyn hawliau dynol a gyhoeddir yn rhyngwladol; a

Egwyddor 2: gwnewch yn siŵr nad ydyn nhw'n rhan o gam-drin hawliau dynol.

Llafur

Egwyddor 3: Dylai busnesau gynnal rhyddid cymdeithasu a chydnabod yn effeithiol yr hawl i gyd-fargeinio;

Egwyddor 4: dileu pob math o lafur gorfodol a gorfodol;

Egwyddor 5: diddymu llafur plant yn effeithiol; a

Egwyddor 6: dileu gwahaniaethu mewn perthynas â chyflogaeth a galwedigaeth.

Amgylchedd

Egwyddor 7: Dylai busnesau gefnogi dull rhagofalus o ymdrin â heriau amgylcheddol;

Egwyddor 8: ymgymryd â mentrau i hyrwyddo mwy o gyfrifoldeb amgylcheddol; a

Egwyddor 9: annog datblygiad a thrylediad technolegau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.

Gwrth-lygredd

Egwyddor 10: Dylai busnesau weithio yn erbyn llygredd yn ei holl ffurfiau, gan gynnwys cribddeiliaeth a llwgrwobrwyo.